Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče

 

Název projektu v anglickém jazyce: Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes
Projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)  (2016 - 2022), financovaný Ministerstvem kultury ČR.

Identifikace projektu dle CEP: DG18P02OVV007

Doba řešení: 1. 3. 2018–31. 12. 2022

Řešitelská pracoviště:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

Odpovědný řešitel projektu: Ing. Jiří Martinek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu zacíleného do oblasti památek zahradního umění je vytvořit vybrané nástroje a metodické postupy nutné pro řešení témat, které nejsou doposud uspokojivě zpracovány/vyřešeny. Vybraná témata současně působí soustavné problémy při systémové péči o památky zahradního umění a při uplatňování moderních metod, kterými lze zajistit jejich funkčnost. Sdružením těchto témat do jednoho projektu se společným jmenovatelem, kterým jsou výše uvedené charakteristiky, vzniknou metody a nástroje s vysokým aplikačním potenciálem. V rámci výzkumného tématu „Historie používaní rostlin v interiérech“ budou pro potřeby památkové péče o historické interiéry vytvořeny metodické postupy specifikující atributy pěstování a vhodné prezentace rostlin v nich. Hlavním cílem výzkumného tématu „Květiny a květinový záhon“ je zformulovat doporučení pro dosažení vysoké autenticity obnov památek zahradního umění v oblasti květinového detailu. Samostatné téma je věnováno vytvoření metodických nástrojů pro hodnocení stavu a návrhu opatření pro stabilizaci porostů dřevin v památkách zahradního umění. Systémová péče o porosty doposud postrádá jakákoliv metodická doporučení. Smyslem výzkumného tématu „Historické oranžérie, sbírkové skleníky a sortimenty rostlin s těmito stavbami související“ je upozornit na obecnou ztrátu povědomí o významu dané problematiky. Cílem této výzkumné aktivity je vytvořit nástroje pro identifikaci a ochranu tohoto specifického segmentu kulturního dědictví. „Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru, jejich vliv na dobovou zahradní tvorbu“ je výzkumným tématem, jehož cílem je kromě jiného zpravovat charakteristiku oborové dobové scény a jejich hlavních aktérů, což povede k hlubšímu poznání specifik konkrétních objektů zahradního umění. Projekt je primárně zaměřen na řešení globálního cíle programu NAKI č. 2 „Kulturní dědictví“,  a to v jeho specifickém cíli 2.1. a 2.3.

 

Aplikované výstupy projektu:

Název výstupu

Typ výstupu

Umístění

Stav

Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

Mapa 1 – Kačina
Mapa 2 – Františkovy Lázně
Mapa 3 – Průhonice
Mapa 4 – Rájec-Jestřebí
Mapa 5 – Domanín
Mapa 6 – Horšovský Týn
Popis metod a výsledků

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 74875/2019 OVV ze dne 12. 11. 2019.

Citace:

BORUSÍK, Pavel, Jiří MARTINEK a Pavel ŠIMEK. Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Schválená metodika (NmetS) http://www.nusl.cz/ntk/nusl-415392

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 41225/2020 OVV ze dne 24. 6. 2020.
Osvědčení č. 204.

Citace:

BORUSÍK, Pavel, Jiří MARTINEK a Pavel ŠIMEK. Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-726-2.

Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) Interaktivní on-line mapa průzkumu širšího souboru objektů
Mapa 1 – celková (1/2)

Mapa 2 – celková (2/2)
Mapa 3 – Znojmo - Jubilejní park (1/3)
Mapa 4 – Znojmo - Jubilejní park (2/3)
Mapa 5 – Znojmo - Jubilejní park (3/3)
Mapa 6 – Praha - promenáda před Šlechtovou vilou (1/3)
Mapa 7 – Praha - promenáda před Šlechtovou vilou (2/3)
Mapa 8 – Praha - promenáda před Šlechtovou vilou (3/3)
Mapa 9 – Lednice - zámecká zahrada (1/2)
Mapa 10 – Lednice - zámecká zahrada (2/2)
Popis metod a výsledků

Schváleno. Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 70444/2020 OVV ze dne 19. 11. 2020.

Citace:

KUŤKOVÁ, Tatiana a Kristýna KLASOVÁ. Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2020.

Návrh souboru opatření u porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

Mapa 1a, 1b, 1c – Kačina - Zámecký park a obora
Mapa 2a, 2b, 2c – Františkovy Lázně - Lázeňský les Amerika
Mapa 3a, 3b, 3c, 3d – Průhonice - zámecký park
Mapa 4a, 4b – Rájec nad Svitavou  - zámecká zahrada
Mapa 5a, 5b – Domanín - Schwarzenberská knížecí hrobka
Mapa 6 – Uherčice - Anglická zahrada
Popis metod a výsledků

Schváleno. Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 66970/2021 OVV ze dne 27. 10. 2021.

Citace:

BORUSÍK, Pavel, Pavel BULÍŘ a Pavel ŠIMEK. Návrh souboru opatření u porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Použití květinových aranžmá v historických interiérech

Schválená metodika (NmetS) http://invenio.nusl.cz/record/453929

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 67378/2021 OVV ze dne 3. 11. 2021.
Osvědčení č. 230.

Citace:

MARTINEK, Jiří a Bohuslav RABUŠIC. Použití květinových aranžmá v historických interiérech. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-806-1.

Metodika obnovy květinového záhonu

Schválená metodika (NmetS) http://invenio.nusl.cz/record/454847 Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 74420/2021 OVV ze dne 24. 11. 2021.
Osvědčení č. 231.

Citace:

KUŤKOVÁ, Tatiana, Jiří UHER a Kristýna KLASOVÁ. Metodika obnovy květinového záhonu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-807-8.

Použití rostlin v historických interiérech

Schválená metodika (NmetS) https://invenio.nusl.cz/record/455138

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 309/2022 OVV ze dne 4. 1. 2022.
Osvědčení č. 235.

Citace:

MARTINEK, Jiří a Přemysl KREJČIŘÍK. Použití rostlin v historických interiérechBrno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-829-0.

Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Schválená metodika (NmetS) https://invenio.nusl.cz/record/462133 Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 12874/2022 OVV ze dne 8. 3. 2022.
Osvědčení č. 240.

Citace:

BORUSÍK, Pavel, Pavel BULÍŘ a Pavel ŠIMEK. Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-833-7.

Historické oranžérie a sbírkové skleníky na území ČR, jejich typologie a památkové hodnoty

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

Mapa 0 - Existující a zaniklé stavby doloženého vzhledu
Mapa 1 - Identifikace kulturně historických hodnot — autenticita koncepce
Mapa 2 - Identifikace kulturně historických hodnot – autenticita materiální substance
Mapa 3 - Identifikace kulturně historických hodnot – historická integrita
Mapa 4 - Identifikace kulturně historických hodnot – umělecká hodnota
Mapa 5 - Role oranžérií a skleníků v kompozici děl zahradního umění
Mapa 6 - Rozdělení objektů dle typu prosklené části – oranžérie
Mapa 7 - Rozdělení objektů dle typu prosklené části – skleníky
Mapa 8 - Rozdělení oranžérií dle vnitřního členění stavby a jeho projevu na vzhledu čelní fasády
Popis metod a výsledků

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 74441/2021 OVV ze dne 24. 11. 2021.

Citace:

KŘESADLOVÁ, Lenka a Michaela LETÁ. Historické oranžérie a sbírkové skleníky na území ČR, jejich typologie a památkové hodnoty. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

SOFTSORT – sortimenty rostlin, oranžerie a zahradníci

Software (R) MENDELU odevzdáno

Umístění:

http://www.softsort.cz 

Citace:

SEDLÁŘ, Pavel, Martin VLK, Pavel VAIDA, Lenka KŘESADLOVÁ, Jaromír TLUSTÝ, Dagmar FETTEROVÁ, Tatiana KUŤKOVÁ a Jiří UHER. SOFTSORT – sortimenty rostlin, oranžerie a zahradníci [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2022. [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: https://www.softsort.cz

 

Monografie:

KŘESADLOVÁ, Lenka a kol. Sen o zeleném ráji: historické oranžerie, sbírkové skleníky a sortimenty rostlin s těmito stavbami související na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-902-0.
KUŤKOVÁ, Tatiana a kol. Květiny a květinový záhon. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-864-1.
KŘESADLOVÁ, Lenka, Jaromír TLUSTÝ a Jiří OLŠAN. „Na Dešti, na Péči, na Božím požehnání všechno záleží“: Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru, jejich vliv na dobovou zahradní tvorbu na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-878-8.

MARTINEK, Jiří (ed.) et al. Zaujatí rostlinami aneb příběh rostlin. Kritický katalog k výstavě realizované v areálu zámku Lednice od 1. 7. do 30. 9. 2022. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-865-8.

Kritický katalog z výstavy je dostupný také zde.

 

Recenzované odborné články:

 • UHER, Jiří. Introdukce, historie šlechtění a původ starých hybridů rodu Delphinium. Zahradnictví. 2018, roč. XVII., č. 10, s. 34-38. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • UHER, Jiří. Introdukce, historie šlechtění a původ starých hybridů rodu Gaillardia. Zahradnictví. 2018, roč. XVII, č. 11, s. 26-31. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • MARTINEK, Jiří a Přemysl KREJČIŘÍK, Palmový skleník v Lednici - dvacet let od zahájení jeho obnovy. Zahradnictví. 2018, roč. XVII, č. 11, s. 42-45. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • TLUSTÝ, Jaroslav. Zahradník Josef Rublič, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady. Zprávy památkové péče. 2019, roč. 79, č. 1, s. 14-20. ISSN 1210-5538. (RIV)
 • STEINOVÁ, Šárka. Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století. Zprávy památkové péče. 2019, roč. 79, č. 1, s. 61-67. ISSN 1210-5538. (RIV)
 • FETTEROVÁ, Dagmar a Lenka KŘESADLOVÁ. Zahradní lemovky – zajímavý detail zahradních úprav 19. století. Zprávy památkové péče. 2019, roč. 79, č. 1, s. 68-74. ISSN 1210-5538. (RIV)
 • UHER, Jiří. Bergenie: zahradní introdukce, hybridy a předválečné odrůdové sortimenty. Zahradnictví. 2019, roč. XVIII., č. 3, s. 18-23. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • UHER, Jiří. Trvalky rodu Lomelosia v zahradách a předválečné sortimenty. Zahradnictví. 2019, roč. XVIII., č. 11, s. 30-33. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • MARTINEK, Jiří a Přemysl KREJČIŘÍK. Deset let od zahájení obnovy zimní zahrady vily Tugendhat. Zahradnictví. 2020, 19(11), 34-37. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • UHER, Jiří. Předválečné sortimenty rodu Geum. Zahradnictví. 2020, 19(11), 20-24. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • PILAŘ, Tomáš. Vzájemný vztah dendrometrických veličin dřevin a jejich využití v praxi. Prameny a studie. 2020, Neuveden(66), 35-50. ISSN 0862-8483. Dostupné z: https://www.nzm.cz/file/3dd134bee8baa9113bedbdd569843f27/20971/prameny66-internet.pdf (RIV)
 • KŘESADLOVÁ, Lenka. Historické stavby pro přezimování a prezentaci rostlin. Zahradnictví. 2020, 19(11), 30-33. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • MARTINEK, Jiří a Kristýna KLASOVÁ. Wardova skříňka – vývoj a význam pro současnou interiérovou tvorbu. Zahradnictví. 2021, sv. 20, č. 8, s. 23–27. ISSN 1213-7596. (RIV)
 • PAULUS, Filip a Šárka STEINOVÁ. Šlechtické zahrady zastoupené na plánech židovského osídlení a ve fideikomisních spisech. Zprávy památkové péče. 2021, roč. 81, č. 4, s. 452–464. ISSN 1210-5538.

 

Výstavy – specifický výsledek programu NAKI


Workshopy

 

Další propagace projektu: