• Seminář ústavu biotechniky zeleně

Prezentace z předmětu Seminář ústavu biotechniky zeleně, zaměřeného na vybraná témata krajinářské architektury. Tento seminář je specifický tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připraví pod vedením garanta svoji přednášku na základě zpracované rešerše. O tomto tématu se následně diskutuje, někdy ještě za přítomnosti přizvaného experta.

2023

 • Aleje - historie, problematika obnovy (prezentace) - 4/2023
 • Opylující hmyz ve městě a v krajině - podpora s ohledem na vegetační prvky, péči a výběr taxonů (prezentace; text) - 4/2023
 • Ovce a možnosti jejich využívání v managementu péče (prezentace) - 4/2023


2022

 • Hřbitovy z pohledu péče o zeleň (prezentace) - 5/2022
 • Dešťové zahrady - management vody ve městě (prezentace) - 5/2022
 • Zahrádkářské kolonie a systémy zeleně (prezentace) - 5/2022


2021

 • Použití mechů v krajinářské architektuře (studenti / expert) - 7. 4. 2021
 • Opylovatelé - podpora s ohledem na vegetační prvky, péči a výběr taxonů studenti / Pastva pro včelu medonosnou - dřeviny (XLS)) - 7. 4. 2021
 • Řez ovocných dřevin v podmínkách rodinné zahrady (studenti)- 14. 4. 2021
 • Méně známé ovocné druhy a jejich uplatnění v ZAKA(studenti / expert)- 14. 4. 2021
 • Naturalistický design - "divoký styl výsadeb" (studenti / expert) - 21. 4. 2021
 • Potenciál deponií stavebních sutí pro využití v oboru (studenti / expert) - 21. 4. 2021

 

Multimediální učební texty vytvořené v rámci projektu FRVŠ 2358/2008 (Řešitel: Ing. Tatiana Kuťková, CSc.)

 

Multimediální učební texty vytvořené v rámci projektu FRVŠ 2613/2007 (Řešitelé: doc. Dr. Ing. Jiří Uher; Ing. Tatiana Kuťková, CSc.).

Další studijní a e-learningové opory ZF najdete zde.