Ústav zajišťuje výuku vybraných profilových disciplín pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů programu Zahradní a krajinářská architektura a studijního oboru Arboristika.

K základním předmětům patří Dendrologie a Květinářství pro ZaKA, ve kterých studenti získávají potřebné informace o rostlinách a jejich vlastnostech významných pro použití v ZaKA. Další vyučované disciplíny jsou zaměřeny především na problematiku navrhování, zakládání a údržby vegetačních prvků a managementu objektů sídelní zeleně – např. Zakládání a údržba zeleně, Použití rostlin, Projektová dokumentace staveb, Praktika, Ateliér biotechniky, atd. Předměty jako Biotechnika krajinné zeleně, Lesnictví či Rekultivace pak prohlubují poznatky ze zakládání a údržby zeleně v rámci krajiny.

Jako jediné vysokoškolské pracoviště v ČR garantuje předměty interiérové tvorby – Interiérové květinářství, Aranžování rostlin, Floristika a Zahradnické výstavnictví. Pro studium i tvůrčí činnost studentů je ústav vybaven rozsáhlou knihovnou a vlastním grafickým centrem.

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty garantované ústavem biotechniky zeleně.

Tisk brožury