Sekretariát

Provozní doba: Pondělí-Pátek 8:00-12:00 hod.

Zapůjčování/vracení přístrojů: Úterý, Čtvrtek 8:00-12:00 hod. (výškoměr Silva Clino Master, vlhkoměr, luxmetr)

Odpovědný pracovník: Jana Nováková


 Přejeme Vám úspěšné zahájení zimního semestru akademického roku 2017/2018 :-)

Aktuality:

 • Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci Zahradní architektura první poloviny 20. století, pořádanou v rámci řešení projektu NAKI  "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky".

  Více zde: http://www.ajg.cz/doprovodne-programy/zahradni-architektura-prvni-poloviny-20-stoleti-mezinarodni-konference/

 • V rámci projektu NAKI "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky", řešeného na našem pracovišti, byly v červnu 2017 odevzdány k hodnocení další výstupy:
  metodika Kuťková, Uher: Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky 
  metodika Šimek, Štefl: Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
  mapa Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger (schváleno)
  mapa Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk (schváleno)
  mapa Kompoziční principy a vegetační a trechnické prvky - vybrané objekty (schváleno)
  mapa Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk
  Další informace na stránce projektu.

 • Přátelé, dovoluji si Vás upozornit na konání výstavy v Alšově jihočeské galerii v Bechyni, zachycující život a dílo významných prvorepublikových zahradních architektů. Výstava je výstupem společného projektu NZM Praha a Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty MENDELU a bude otevřená až do konce října. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost vzhlédnout kus historie našeho oboru. T. Kuťková; Tisková zpráva

  Bechyně pozvánka

 • V rámci projektu "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky", řešeného na našem pracovišti, byly v dubnu 2017 certifikovány dvě metodiky, a to: Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky a Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu.
 • V rámci projektu "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky", řešeného na našem pracovišti, vznikl výstup typu software: Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče. Přístupný je na adrese www.zahradweb.cz. Datová základna vychází z výsledků terénních průzkumů, analýzy plánové dokumentace a studia značného rozsahu dobových dokumentů a publikací. Odborné veřejnosti jsou tato data zpřístupněna vytvořením oborově specifického softwarového nástroje, který především umožňuje několika úrovňovou analýzu objektů a v nich zastoupených skladebných prvků (vegetačních i technických) - modul "Objekty a prvky". Nad datovou základnou skladebných prvků byl vytvořen nadstavbový modul "Péče o objekty", který obsahuje návrh udržovací péče pro vegetační prvky. Soubor vegetačních prvků byl odvozen ze studia plánové dokumentace a dobové odborné literatury. Technologie péče odpovídá současným názorům při respektování dobových specifik.

 • Můžete sledovat také naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/biotechLednice/

 

Leták o zaměření ústavu si můžete stáhnout zde.