Sekretariát

Provozní doba: Pondělí-Pátek 8:00-12:00 hod.

Zapůjčování/vracení přístrojů: Úterý, Čtvrtek 8:00-12:00 hod. (výškoměr Silva Clino Master, vlhkoměr, luxmetr)

Odpovědný pracovník: Jana Nováková


 

Aktuality:

  • V XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2017 získala v kategorii Muzejní publikace roku 2017 skvělé II. místo publikace „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“ autorů Stanislava Ottomanská, Šárka Steinová, Roman Zámečník (eds.), vydaná jako jeden z výstupů projektu NAKI „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky". Kniha byla vydána Národním zemědělským muzeem v Praze, které sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky oslavilo publikací, která je výsledkem pětiletého výzkumu věnovaného analýze a vývoji zahradní a krajinářské architektury u nás v tomto období. Představuje zahradně-architektonickou tvorbu, zahradnictví a zahradnické závody, zahradnické školství, příslušná periodika a školkařství.

  • Náš ústav byl opět úspěšný v nové soutěži projektů NAKI, financované Ministerstvem kultury ČR, a v letech 2018–2022 budeme řešit pod vedením hlavního řešitele Ing. Jiřího Martinka, Ph.D. projekt pod názvem „Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče“ a pod vedením Ing. Romana Zámečníka, Ph.D. projekt „Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky“. O řešení a následných výstupech z těchto projektů budeme odbornou veřejnost průběžně informovat.

  • Koncem roku 2017 náš ústav dokončil projekt NAKI „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky“, řešený v letech 2013–2017. Mezi výstupy, na nichž se naše pracoviště podílelo, byly mj. 6 x monografie, 4 x certifikovaná metodika, 5 x specializovaná mapa s odborným obsahem, výstava, příspěvky ve sborníku z konference a řada odborných článků. Podrobnější informace včetně výstupů projektu najdete zde.

  • V rámci projektu "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky", řešeného na našem pracovišti, vznikl výstup typu software: Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče. Přístupný je na adrese www.zahradweb.cz. Datová základna vychází z výsledků terénních průzkumů, analýzy plánové dokumentace a studia značného rozsahu dobových dokumentů a publikací. Odborné veřejnosti jsou tato data zpřístupněna vytvořením oborově specifického softwarového nástroje, který především umožňuje několika úrovňovou analýzu objektů a v nich zastoupených skladebných prvků (vegetačních i technických) - modul "Objekty a prvky". Nad datovou základnou skladebných prvků byl vytvořen nadstavbový modul "Péče o objekty", který obsahuje návrh udržovací péče pro vegetační prvky. Soubor vegetačních prvků byl odvozen ze studia plánové dokumentace a dobové odborné literatury. Technologie péče odpovídá současným názorům při respektování dobových specifik. Nově byl doplněn modul "Sortimenty".

  • Můžete sledovat také naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/biotechLednice/

 

Leták o zaměření ústavu si můžete stáhnout zde.