Knihy se půjčují pouze zaměstnancům a studentům Mendelovy univerzity oproti platné ISIC kartě (ostatní případy se svolením vedoucího ústavu).

Výpůjční lhůty:

  • Diplomové, bakalářské a dizertační práce: pouze prezenčně (pokud nejsou v elektronické podobě zveřejněny v aplikaci Závěrečné práce v Univerzitním informačním systému)
  • Seminární a ateliérové práce: pouze prezenčně (absenčně pouze vlastní práce)
  • Knihy a ostatní publikace: absenčně (1 měsíc); novinky a zahraniční literatura (1 týden, popř. jen prezenčně)
  • Časopisy - 1 týden

Prosíme dodržujte výpůjční lhůty a neblokujte knihy ostatní zájemcům. Děkujeme.