Dostupné zdroje v knihovně ústavu biotechniky zeleně:

Dostupné zdroje ve fakultní knihovně ZF MENDELU v Lednici: